Sayyidah Nafisah


Sayyidah Nafisah dikenal seorang cendekiawan pada masanya. Ia adalah cucu dari hasan bin Ali bin abi thalib. Ia lahir tahun 145 H di makkah. Ayahnya merupakan seorang gubernur madinah pada masa khalifah ja’far al mansur. Beliau menikah dengan Ishaq al Mu’tamin bin imam jafar as sidiq. Dia juga dikenal sebagai sosok yang rajin beribadah dan seorang yang zuhud. Sayyidah Nafisah juga mempunyai pengetahuan al quran dan tafsir yang baik. Sayyidah Nafisah meninggal dalam keadaan sedang berpuasa dan membaca al Qur’an surat al-an’am ayat 127. Ketakwaan, kecerdasan, serta kezuhudan beliau menjadikannya salah satu perempuan yang sangat berjasa dalam peradaban serta khazanah Islam.

(Sirly)

Artikel yang Direkomendasikan