Perbaiki Akhlak Kita

“Agama itu semuanya akhlak, maka siapa saja yang mengunggulimu dalam masalah akhlak, sungguh dia telah mengunggulimu dalam agama.” [Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin, 2/294].

Kedudukan akhlak di dalam Islam sangatlah penting, dan wajib bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki akhlak yang mulia sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Agama Islam itu merupakan agama akhlak, agama yang mengajarkan tentang tata krama, adab, dan yang lainnya. Oleh karena itu, terkadang seseorang dengan akhlaknya bisa mendapatkan penerimaan yang baik di tengah-tengah masyarakat.

Banyak orang yang melihat dan menilai seseorang itu dari tingkah laku dan akhlak kepribadiannya, sebelum dari hal yang lainnya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya.” [HR. Tirmidzi]ㅤ

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian.” [HR. Tirmidzi no. 1941]ㅤ

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda: “Sesungguhnya seorang mukmin bisa meraih derajat orang yang rajin berpuasa dan shalat dengan sebab akhlaknya yang luhur.” [HR. Ahmad no. 25013 & Abu Dawud no. 4165]ㅤ

Ulama menjelaskan bahwa akhlak mulia itu ialah,

1. Berbuat baik kepada orang lain

2. Menghindari sesuatu yang menyakitinya

3. Menahan diri ketika disakiti. [Madarijus Salikin II/318-319]ㅤ

Maka dari itu, berakhlaklah dengan baik karena balasan akhlak mulia sangat besar yaitu merupakan sebab terbanyak orang masuk surga.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Yang paling banyak memasukkan ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia.” [HR. Tirmidzi, Ibnu Maajah dan Al-Hakim. Dihasankan oleh Syaikh Al-Albani].***

(Yuni)

Artikel yang Direkomendasikan